Daily Archives: 03/31/2014

??? ???? ?????!

3 ??????? ?????? ??? ???? ??: ??? ????: ????? ?????? : deli ????? ? 150$$$, ??? "?????? ????? ?????" ??????, ???? ?? 209 ?????! ????? ????: tianoa ????? ? 100$$$ ?? 142 ?????! ????? ??????: yahav244 ????? ? 50$$$ ?? … Continue reading

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מילואים באפריקה!

שלום דולז! היום הבובה שלכן מחליטה ללכת לצבא, עובדת כאחות בבסיס צבאי במילואים ועוזרת לאנשים שזקוקים לטיפול רפואי. היא תגלה את הסוואנה ותחייה את ההרפתקה שהיא תמיד חלמה עליה! המשימה הזאת מזכה אותך בחדר אפריקה והנושא החדש שלו: הסוואנה בשקיעה! … Continue reading

Posted in OhMyDollz | Leave a comment