מיס דולז החדשה!

3 הזוכות בתצוגת האפנה מיס דולז הן:

מיס דולז:

alex12345 שזוכה ב 60$$$, ובכתר והסרט המרהיבים, עם 16 קולות!

במקום השני:

rokiy שזוכה ב 30$$$ עם 16 קולות

ובמקום השלישי:

salene שזוכה ב 15 $$$ עם 16 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תצוגת האפנה ותחרות מיס דולז של השבוע

נתראה בשבוע הבא כדי לבחור במיס דולז הבאה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דירה החדשה!

3 המנצחות בתחרות מיס דירה הן:

מיס דירה:

במקום הראשון : lilian2005 שזוכה ב 150$$$, פרס "המעצבת הטובה ביותר" ותעודה, זכתה עם 26 קולות!

במקום השני:

noa4545 שזוכה ב 100$$$ עם 24 קולות!

במקום השלישי:

natali100 שזוכה ב 50$$$ עם 19 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תחרות הדירות של השבוע

נתראה בעוד שבועיים כדי לבחור את מיס דירה החדשה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דולז החדשה!

3 הזוכות בתצוגת האפנה מיס דולז הן:

מיס דולז:

tbshrv שזוכה ב 60$$$, ובכתר והסרט המרהיבים, עם 26 קולות!

במקום השני:

keren13 שזוכה ב 30$$$ עם 25 קולות

ובמקום השלישי:

keren9 שזוכה ב 15 $$$ עם 24 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תצוגת האפנה ותחרות מיס דולז של השבוע

נתראה בשבוע הבא כדי לבחור במיס דולז הבאה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דירה החדשה!

3 המנצחות בתחרות מיס דירה הן:

מיס דירה:

במקום הראשון : roz122 שזוכה ב 150$$$, פרס "המעצבת הטובה ביותר" ותעודה, זכתה עם 45 קולות!

במקום השני:

noa4545 שזוכה ב 100$$$ עם 40 קולות!

במקום השלישי:

nognog1234 שזוכה ב 50$$$ עם 35 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תחרות הדירות של השבוע

נתראה בעוד שבועיים כדי לבחור את מיס דירה החדשה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דולז החדשה!

3 הזוכות בתצוגת האפנה מיס דולז הן:

מיס דולז:

nutella שזוכה ב 60$$$, ובכתר והסרט המרהיבים, עם 26 קולות!

במקום השני:

michal101 שזוכה ב 30$$$ עם 24 קולות

ובמקום השלישי:

iris24 שזוכה ב 15 $$$ עם 24 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תצוגת האפנה ותחרות מיס דולז של השבוע

נתראה בשבוע הבא כדי לבחור במיס דולז הבאה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דירה החדשה!

3 המנצחות בתחרות מיס דירה הן:

מיס דירה:

במקום הראשון : adi414 שזוכה ב 150$$$, פרס "המעצבת הטובה ביותר" ותעודה, זכתה עם 80 קולות!

במקום השני:

lily36 שזוכה ב 100$$$ עם 75 קולות!

במקום השלישי:

adel2 שזוכה ב 50$$$ עם 65 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תחרות הדירות של השבוע

נתראה בעוד שבועיים כדי לבחור את מיס דירה החדשה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דולז החדשה!

3 הזוכות בתצוגת האפנה מיס דולז הן:

מיס דולז:

daa שזוכה ב 60$$$, ובכתר והסרט המרהיבים, עם 24 קולות!

במקום השני:

toty098 שזוכה ב 30$$$ עם 23 קולות

ובמקום השלישי:

alinoosh שזוכה ב 15 $$$ עם 22 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תצוגת האפנה ותחרות מיס דולז של השבוע

נתראה בשבוע הבא כדי לבחור במיס דולז הבאה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דירה החדשה!

3 המנצחות בתחרות מיס דירה הן:

מיס דירה:

במקום הראשון : adel4 שזוכה ב 150$$$, פרס "המעצבת הטובה ביותר" ותעודה, זכתה עם 68 קולות!

במקום השני:

shaked864 שזוכה ב 100$$$ עם 45 קולות!

במקום השלישי:

popi שזוכה ב 50$$$ עם 39 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תחרות הדירות של השבוע

נתראה בעוד שבועיים כדי לבחור את מיס דירה החדשה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דולז החדשה!

3 הזוכות בתצוגת האפנה מיס דולז הן:

מיס דולז:

adel6 שזוכה ב 60$$$, ובכתר והסרט המרהיבים, עם 27 קולות!

במקום השני:

kobi1 שזוכה ב 30$$$ עם 23 קולות

ובמקום השלישי:

adel2 שזוכה ב 15 $$$ עם 21 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תצוגת האפנה ותחרות מיס דולז של השבוע

נתראה בשבוע הבא כדי לבחור במיס דולז הבאה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment

מיס דירה החדשה!

3 המנצחות בתחרות מיס דירה הן:

מיס דירה:

במקום הראשון : iris24 שזוכה ב 150$$$, פרס "המעצבת הטובה ביותר" ותעודה, זכתה עם 83 קולות!

במקום השני:

adel4 שזוכה ב 100$$$ עם 75 קולות!

במקום השלישי:

yanoosh שזוכה ב 50$$$ עם 33 קולות

כל הכבוד להן!

תוכלו לראות אותן במובילות תחרות הדירות של השבוע

נתראה בעוד שבועיים כדי לבחור את מיס דירה החדשה!

Posted in OhMyDollz | Leave a comment